Naujienos

 • Šalies jaunimo dainuojamosios poezijos konkursas ,,Žemės ir pavasariai”

  Naujiena | 2021-02-15
  nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 15 d.
  Lietuva
 • Šalies jaunimo dainuojamosios poezijos konkursas ,,Žemės ir pavasariai"

  Naujiena | 2021-02-15

  Parsisiųsti konkurso nuostatus. Anketa

  ŠALIES JAUNIMO DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS KONKURSO NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šalies jaunimo dainuojamosios poezijos konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimų tvarką.
  2. Konkurso organizatorius – Viešoji įstaiga BARDAI LT.

  II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI.

  1. Skatinti ir ugdyti jaunimo kūrybiškumą, puoselėti saviraišką ir entuziazmą;
  2. Aktyvinti jaunimo domėjimąsi dainuojamąja poezija, plėsti kultūrinį akiratį;
  3. Suteikti galimybę jaunimo kūrybinei raiškai, kūrybiniams eksperimentams ir viešiems pasirodymams scenoje;
  4. Sudaryti sąlygas jaunimui pasirodyti viešame koncerte su žinomais šalies atlikėjais

  III. KONKURSO LAIKAS IR VIETA

  1. Konkursas vyks 2021 m. rugsėjo 25 d., 11:00 val. Vilniaus universiteto teatro salė (Universiteto g. 3, Vilnius);
  2. Apdovanojimai ir jungtinis koncertas – 2021 m. rugsėjo 25 d. 19:00 – gyvos muzikos klubas „Tamsta” (A.Strazdelio g. 1, Vilnius).

  IV. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

   1. Konkurse gali dalyvauti jaunimas iš visos Lietuvos. Dalyvių amžius nuo 15 iki 30 metų;
   2. Konkurso metu dalyviai gyvai atlieka vieną žinomo dainuojamosios poezijos atlikėjo dainą ir vieną savos kūrybos dainą / arba abi savos kūrybos dainas lietuvių kalba;
   3. Konkurso dalyviai iki 2021 m. rugsėjo mėn. 15 d. pateikia užpildytą dalyvio registracijos anketą

  (ją parsisiųsite nuostatų viršuje)

   ir nufilmuotos dainos įrašo nuorodą elektroniniu paštu
   4. Dalyviais registruojami visi gavę organizatoriaus patvirtinimą el. laišku;
   5. Konkurso pareiškėjų skaičius neribojamas;
   6. Konkurso dalyvių pasirodymų eiliškumą nustato konkurso organizatoriai.

  V. DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

   1. Dalyvių pasirodymus vertina organizatorių sudaryta kompetentinga 3 narių komisija;
   2. Komisija vertina dalyvių kūrybinius gebėjimus, vokalinius įgūdžius, instrumentines aranžuotes, meninį programos atlikimą, sceninę laikyseną, poetinio teksto interpretaciją; originalumą ir išraiškingumą;
   3. Į kiekvieną kategoriją atrenkama po 10 užsiregistravusių dalyvių;
   4. Komisija išskiria laimėtojus trijose kategorijose, kuriose skiriami piniginiai prizai:

  Solisto kategorija: I vieta – 100 Eur;

  Dueto kategorija: I vieta – 150 Eur;

  Grupės kategorija: (iki  4 asmenų): I vieta – 200 Eur

   5. Komisijos sprendimai neginčijami ir neskundžiami;
   6. Konkurso nugalėtojai apdovanojami vakariniame koncerte, kuriame pasirodo kartu su komisijos nariais ir kviestiniais svečiais;
   7. Konkursas gali būti įrašinėjamas, filmuojamas ir fotografuojamas. Visa medžiaga tampa konkurso organizatoriaus nuosavybe;
   8.Visi konkurso dalyviai apdovanojami atminimo dovanėlėmis, padėkos raštais.

  Išsami informacija apie konkursą skelbiama VšĮ BARDAI LT interneto svetainėje,
  taip pat teikiama tel. +37067223266, ir el. p. koncertai@bardai.lt