Naujienos

 • S.Mykolaičio vardo dainuojamosios poezijos konkursas

  Naujiena | 2020-03-04
  26
  rugsėjo 2020 m. | 16:00
  Ramygalos kultūros centras
 • S.Mykolaičio vardo dainuojamosios poezijos konkursas

  Naujiena | 2020-03-04

   SAULIUI MYKOLAIČIO VARDO DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS KONKURSAS

  „STYGOS DANGUJ“

  NUOSTATAI:

   

  Mano Dievas žolėj

  Mano žiogas ore

  Stygos danguj, stygos danguj

  Mūza delne.

  (Saulius Mykolaitis „Matrica“)

   

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Konkursas organizuojamas aktoriaus, bardo Sauliaus Mykolaičio atminimui.
  2. Dainuojamosios poezijos konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimų tvarką.

   

  1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

   

  1. Išsaugoti iš Panevėžio regiono kilusio bardo kūrybą,panaudojant ją jaunosios kartos žodžio, muzikinio garso ir estetikos ugdymui, turtinant bręstančios asmenybės vidinį pasaulį.
  2. Burti Šalies jaunimą saviraiškai rinktis dainuojamąją poeziją.
  3. Ugdyti jaunimo meno ir kūrybos poreikį, ugdyti individualų stilių.

   

  III. LAIKAS, VIETA IR RENGĖJAI

   

  1. 2020 m. rugsėjo 26 d. 16.00 val., Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras, Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r.

   

  1. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

   

  1. Konkurse gali dalyvauti 14-29 m. šalies jaunimas.
  2. Atliekamos dvi savos kūrybos arba kitų autorių dainos lietuvių kalba.
  3. Dalyviai iki 2020-09-05 pateikia užpildytą dalyvio registracijos anketą (forma pridedama).
  4. Dalyvio registracijos anketą siųsti į Panevėžio r. Ramygalos kultūros centrą elektroniniu paštu ramygaloskc@gmail.com arba adresu: Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r.
  5. Vengdami nesklandumų, organizatoriai susisieks su visais paraiškas atsiuntusiais dalyviais.

   

  1. DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

   

  1. Vertinami atlikėjų kūrybiniai gebėjimai, vokaliniai įgūdžiai, instrumentinės aranžuotės, meninis programos atlikimas.
  2. Dalyvių pasirodymus vertina organizatorių sudaryta kompetentinga komisija.
  3. Komisijos sprendimai neginčijami ir neskundžiami.
  4. Visi dalyviai apdovanojami Panevėžio r. Ramygalos kultūros centro padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis.
  5. Trys geriausiai įvertinti atlikėjai apdovanojami piniginiais prizais:

  I vieta – 300 eurų;

  II vieta – 200 eurų;

  III vieta – 100 eurų.

  1. Konkurso nugalėtojas kviečiamas pasirodyti Nacionaliniame bardų festivalyje „Purpurinis vakaras“.
  2. Konkursas bus gyvai įrašinėjamas ir po jo bus išleistas CD kompaktas, kurį gaus visi dalyviai.